Skip to content

書商反擊 陳維安面燶

March 13, 2011

教育局副局長陳維安日前單方面宣稱,已就課本與教材分拆問題,同兩大出版商達成四點共識,旋即引來書商反擊,話雙方根本未達成共識,有書商更踢爆當局喺雙方會面嘅會議記錄「做手腳」,「扣起」業界提出嘅部分意見,企圖以「大石砸死蟹」方式迫令書商妥協,喺今年落實方案。

面對連串嚴重指控,陳維安尋日竟選擇逃避傳媒採訪,最後畀記者逼埋牆角,不得不作回應,佢就黑面拋低一句「冇補充」,然後立即快閃上車走人。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20110313/00176_092.html

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: